Тема № 9. Об’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки  

Тема № 9. Об’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки

Орієнтовний план:

Вступ.

1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину.

2. Суспільно небезпечне діяння. Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види.

4. Причинний зв'язок, його поняття та види.

5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх значення для кримінальної відповідальності.

Висновки.

Методичні вказівки:

Курсову роботу рекомендується починати з вступу, в якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Перший пункт плану доцільно розпочати з формулювання об’єктивної сторони злочину, потім визначити поняття її обов’язкових і факультативних ознак та надати їх перелік.

У другому пункті необхідно визначити поняття суспільно небезпечного діяння, сукупність ознак, якими визначається поняття діяння: суспільна небезпечність, протиправність, конкретний характер поведінки людини; свідомий акт поведінки людини; вольовий акт поведінки людини. У цьому пункті також слід розкрити форми вираження діяння згідно ст. 11 КК: дія або бездіяльність, зосередивши увагу на особливостях кримінальної відповідальності за дію або за бездіяльність.

Третій пункт плану припускає аналіз суспільно небезпечного наслідку злочину як загального поняття, так і кожного з його видів (матеріальних й нематеріальних, основних й додаткових).

Аналізуючи причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками слід виходити з того, що цей пункт плану присвячений одній із найбільш складних проблем кримінального права. Тому, на підставі вивчення рекомендованої літератури необхідно визначитися з тим, яка із висловлених науковцями точок зору про причинний зв’язок найбільш вдала. Далі розкрити зміст причинного зв’язку між суспільно небезпечним діянням та його наслідком, а так само як вона встановлюється на практиці.

П’ятий пункт плану припускає визначення функціонального значення факультативних ознак об’єктивної сторони злочину: способу, засобів, місця, часу, обстановки й інших її ознак.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань.

Рекомендований перелік літератури до теми № 9:[42, 113, 140, 167, 194, 204, 205, 251].


3725040124604472.html
3725084867811920.html
    PR.RU™