Особливості прокладання кабелів в умовах низьких температур.

Прокладання кабелів на галереях.

Прокладання кабелів на естакадах.

Кабельною естакадою називається надземна або наземна відкрита горизонтальна або нахилена протяжна кабельна споруда. Кабельна естакада може бути прохідною або непрохідною.

Варіанти конструкції естакад і прокладання на них кабелів показано на рис.1.3.9.

Рис.1.3.9. Прокладання кабелів на естакадах: а – непрохідні на 40 умовних кабелів*), б – прохідні на 64 умовних кабелі. 1 – опора; 2 – кабельна стійка; 3 – кабельна полка; 4 – силовий кабель; 5 – шпилька; 6 – заземлюючий провідник; 7 – закладна деталь; 8 – пучок кабелів перерізом до 16 мм2; 9 – контрольний кабель; 10 – з’єднувальна муфта; 11 – прогін несучої ферми; 12 – настил; 13 – залізобетонна плита; 14 – залізобетонна

стійка; 15 – поперечна балка (траверса).

*) Умовний кабель – кабель напругою до 10 кВ перерізом жил 150 – 240 мм2.

Кабельною галереєю називається надземна або наземна закрита повністю або частково (наприклад, без бокових стін) горизонтальна або нахилена протяжна прохідна кабельна споруда.

Варіанти конструкції галерей і прокладання на них кабелів показано на рис.1.3.10.

Рис.1.3.10. Прокладання кабелів в галереях:

а – двостороння галерея; б – одно- стороння галерея. 1 – дах; 2 – бокова панель; 3 – стійка.

Кабельні лінії в галереях монтуються на кабельних конструкціях аналогічних кабельним конструкціям кабельних тунелів і естакад.

При прокладанні кабелів в кабельних спорудах по кабельним конструкціям вони укла- даються з створенням стріли провисання для компенсації температурних деформацій. Створювати запас кабелю у вигляді кілець і петель не допускається.

Після прокладання кабелів заземлюють конструктивні елементи кабельної лінії: металеві кабельні конструкції, труби, корпуси кабельних муфт, металеві оболонки і броню силових і контрольних кабелів. В якості заземлюючих провідників використовується смугова сталь перерізом не менше 100 мм2 або мідний провідник перерізом 6 мм2 для кабелів з перерізом жил до 10 мм2 і 25 мм2 для кабелів з жилами 150 – 240 мм2.Прокладені кабелі і змонтовані муфти маркуються за допомогою бирок, на яких позна- чають: 1- рід струму, 2 - робочу напругу, 3 - переріз жил, 4 - номер лінії, 5 - номер ТП отримання живлення, 6 - місце вводу кабелю. На бирках муфт крім того вказується прізвище виконавця.

Бирки встановлюють: 1 – біля муфт і воронок, 2 – біля проходу кабелю через стіни і перекриття, 3 – біля входу в труби і виходу, 4 – в кабельних колодязях.

Бирки для кабельних муфт, яки закладаються в землю, виготовляються з пластмаси.

Щоб уникнути створення розривів і тріщин в ізоляції і оболонках кабелів при прокла- данні кабелів необхідно виконувати визначені умови.

Кабелі в холодну пору року прокладають без попереднього підігріву, якщо температу- ра повітря протягом 24 годин до початку робіт не була нижче:

0° С – для силових броньованих і неброньованих кабелів з паперовою ізоляцією в свинцевій або алюмінієвій оболонці;

– 7° С – для контрольних і силових кабелів напругою до 35 кВ з пластмасовою або гумовою ізоляцією і оболонкою з волокнистими матеріалами в захисному покрові, а також з бронею зі стальних стрічок або проволок;

– 15° С – для контрольних і силових кабелів напругою до 10 кВ з полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією і оболонкою без волокнистих матеріалів в захисному покрові, а також з бронею з профільованої стальної оцинкованої стрічки;

– 20° С – для неброньованих контрольних і силових кабелів з поліетиленовою ізоляцією і оболонкою без волокнистих матеріалів в захисному покритті, а також з гумовою ізоляцією в свинцевий оболонці.

Підігрів кабелів перед прокладанням виконують всередині стаціонарних або пересув- них приміщень, а прокладання виконують при температурі від 0 до – 10° С протягом не більше 1 години, від – 10 до – 20° С – не більше 40 хвилин, від – 20° С і нижче – не більше 30 хвилин.

Неброньовані кабелі з алюмінієвою оболонкою в полівінілхлоридному шлангу, навіть попередньо підігріті, не допускається прокладати при температурі навколишнього повітря нижче – 20° С.

При температурі навколишнього повітря нижче – 40° С прокладання кабелів всіх марок не допускається.

При температурі прокладання нижче – 20° С кабелі протягом всього періоду розкачу- вання підігрівають (рис.1.3.11 а, б). Електроживлення для прогрівання підводять до зовні- шнього кінця кабелю, який укладається на початку траси і закріплюється поблизу від дже- рела підігріву (при цьому прокладання кабелю здійснюють з барабану, який пересувають вздовж траси).

При прокладанні попередньо підігрітого кабелю здійснюють підвищений запас 3 – 4 % по довжині заміст 1 – 2 % тому що після охолодження довжина кабелю скорочується знач-ніше, ніж в звичайних умовах.

Р и с.1.3.11. Схема прогрівання кабелів: а – трифазним струмом, б – однофазним зварювальним трансфор- матором; 1 – струмоведучі жили внутрішнього кінця кабелю, 2 – кабель, 3 – струмоведучі жили зовнішнього кінцю кабелю, 4 – трансформатор струму, 5 – трансформатор, 6 – регульований трансформатор.

При прогріванні кабелів струм прогрівання не повинен перевищувати допустимий довготривалий струм для даного типу кабелю. Час, протягом якого здійснюється нагрів, і величину напруги живлення орієнтовно визначають по спеціальним таблицям.

Надійність і довговічність кабелів в експлуатації визначаються якістю їх прокладання. Стан кабелів після їх прокладання оцінюють по наявності пошкоджень зовнішніх покро- вів, оболонок, ізоляції і струмоведучих жил.

При незначних пошкодженнях зовнішніх покровів з волокнистих матеріалів виконують захист алюмінієвих оболонок кабелів від ґрунтової корозії покриттям (обмазкою) бітумним складом МБ-70/60, розігрітим до 130° С, і послідуючим нанесенням на пошкод- жене місце двох шарів липкої полівінілхлоридної стрічки з 50 %-вим перекриттям, а поверх неї – шару смоляної стрічки і покриттям асфальтовим лаком.


3434927022269802.html
3435003586542406.html
    PR.RU™