ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННОСТІ ВАНТАЖІВ

22.1 Загальні положення

22.1.1 Відповідно до Керівництва з організації служби стрілецьких та стрілецько-пожежних підрозділів відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті України ЦУО-0029 та Положення про порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях України ЦУО-0034 на станції встановлений наступний порядок прийому та здавання вагонів з номенклатурними вантажами під охорону.

22.1.2 Кожний працівник станції , за колом своїх обов’язків, несе особисту відповідальність за забезпечення збереження вантажів та майна і матеріальних цінностей підприємств залізничного транспорту, що перевозяться залізничним транспортом.

22.1.3 У кожній зміні відповідальність за збереження вантажів покладається на осіб, призначених розпорядженням ДС, яке щорічно перевидається і доводиться до відома причетних осіб.

22.1.4 Охорона вантажів здійснюється підрозділом воєнізованої охорони станції Нижньодніпровськ Вузол Придніпровської залізниці.

22.1.5 Телефон підрозділу 9-3-106-21-12.

22.1.6 Профілактична робота щодо попередження крадіжок здійснюється постійно-діючими рухомими оперативними та спеціалізованими групами підрозділів воєнізованої охорони спільно з органами внутрішніх справ на транспорті.

22.1.7 За затримку стрільця воєнізованої охорони з вини вантажовідправника поверх термінів, визначених на навантаження розвантаження вагонів стягується збір за охорону у розмірах визначених “Тарифним керівництвом №1”.

22.1.8 За затримку стрільця з вини працівників транспорту відповідальність покладається на працівників станції по вині яких відбулося затримання.

22.1.9 Вагони з номенклатурними вантажами знаходяться під охороною:

- при навантаженні з моменту прийому їх від вантажовласника до моменту відправлення зі станції з наступним супроводженням ВОХР, при переадресуванні - до моменту відправлення їх зі станції, з наступним супроводженням ВОХР;

- при вивантаженні - до моменту здачі вагона вантажоодержувачу.

22.2 Порядок охорони вантажів що перевозяться

22.2.1 Прийманню під охорону відомчою воєнізованою охороною Укрзалізниці підлягають вантажі згідно з переліком, затвердженим наказом Мін. Транс. України від 20.01.1997 р. №18. зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін.Транс.України від 15.11.1999р № 551, наказами Мін.Транс і зв’язку України від 27.09.2005 р. № 588, від 14.05 2008р № 540, а також вантажі, про охорону яких укладені окремі договори між вантажовідправниками, вантажоодержувачами, експедиторами та підрозділами відомчої охорони, а також за угодами з вантажовідправниками.Повідомлення про передбачене навантаження номенклатурного вантажу, повинно передаватися за добу до навантаження, при наявності замовлення вантажовідправника.

Повідомлення про наявність вагонів з вантажем, що потребує охорони, передається ВОХР станції Нижньодніпровськ Вузол старшим прийомоздавальником вантажу станції по телефону попередньо, про що робиться запис у Книзі здавання та приймання вагонів до охорони. Повідомлення передається з таким розрахунком, щоб наряд охорони зміг прибути і прийняти вагони під охорону не менше, ніж за 5 годин до відправлення поїзду.

22.2.2 Повідомлення повинно бути зареєстрованим у книзі обліку прийому та здавання вагонів під охорону за формою: дата, час, номер вагону, найменування і код вантажу, а також у разі необхідності – додаткова інформація про характеристику вантажу (вид металобрухту, характеристики окремих одиниць металопродукції, тощо), станція і залізниця призначення, посади та прізвища осіб, які здали та прийняли вагон під охорону, та їх підписи. Дана книга пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою станції.

Товарний касир, що оформляє перевізні документи на вагони з номенклатурним вантажем, у верхній частині накладної, дорожньої відомості і вагонного листа проставляє штемпель “ Охорона залізниці 452206”, а у натурному листі в графі “Примітка” оператор при ДСП, позначає “ОХОР” напроти номеру вагона.

Товарний касир зобов’язаний нарахувати збір за охорону та внести суму збору в перевізний документ відповідно з тарифним керівництвом з застосуванням діючого коефіцієнту.

На станції Зустрічний здійснюється обробка перевізних документів, після отримання перевізних документів на вантажний поїзд, відповідальний працівник станції перевіряє наявність штампу “Охорона залізниці” у перевізних документах, та контролює наявність і достовірність в ТГНЛ відмітки “ОХР”. При відсутності у перевізних документах такого штампу та відмітки – проставляє їх.

Відмітка “Охорона залізниці” у перевізних документах від руки або

штемпель без зезначення коду станції, вважається недійсними.

Штемпель повинен зберігатися на умовах зберігання бланків суворої

звітності, а перелік вантажів, що підлягають охороні, вивішені у зручному

для роботи місці.

22.3 Приймання вагонів під охорону

22.3.1 Приймання під охорону вагонів по станції Зустрічний з вантажем, який потребує охорони, від підприємств і здавання їм вантажу, що знаходиться під охороною, здійснюється старшими прийомоздавальниками вантажу на сортувальних тупиках станції (6,7) спільно з стрільцями воєнізованої охорони.

22.3.2 Під час приймання таких вагонів, зовнішнім оглядом, встановлюється відсутність прорубів, пошкоджень чи деформації кузова вагона, можливість доступу до вантажу, наявність та стан пломб, ЗПП і закруток.

22.3.3 У разі не прибуття стрільця для приймання вантажу під охорону, після своєчасної передачі повідомлення вантаж відправляється без охорони, а в книзі здавання вагонів під охорону робиться запис такого змісту: “ Дата, час відправлення, номер поїзда, номер вагона, відправлено без охорони, Повідомлення прийнято воєнізованою охороною ( дата, час, прізвище особи яка прийняла повідомлення та підпис особи що передала повідомлення).

22.3.4 Відсутність наряду воєнізованої охорони не повинно бути приводом для затримки поїзда.

22.4 Порядок приймання вагонів з нафтопродуктами під охорону, та здавання вагонів з нафтопродуктами стрільцями воєнізованої охорони

22.4.1 Приймання під охорону вагонів по станції Зустрічний з нафтопродуктами, які потребують охорони, від підприємств і здавання їм вантажу, що знаходиться під охороною, здійснюється старшими прийомоздавальниками вантажу на сортувальних тупиках станції (6,7) спільно з стрільцями воєнізованої охорони.

22.4.2 При прийомі вагонів з нафтопродуктами стрілець воєнізованої охорони разом зі старшим прийомоздавальником вантажу зовнішнім оглядом перевіряють стан цистерн у комерційному відношенні: наявність та стан пломб або ЗПП, комплекту баранчиків, ущільнюючих прокладок, справність кришок наливних та заливних пристроїв, наявність пломб на запобіжних клапанах, які гарантують технічну справність клапанів, справність драбин та інше.

22.4.3 Факт прийому цистерн або вагонів з вантажами, що потребують охорони, стрільцем воєнізованої охорони засвідчується його розписом у “Книзі здавання та приймання вагонів до охорони”, в якій записується: дата, час, номер вагона, найменування вантажу, станція і залізниця призначення, посада і прізвище особи, що прийняла вагон, та її підпис.

22.4.4 Навантаження цистерн з несправними запірними пристроями, не завареними (незашплінтованими) валиками кришки завантажувального люка і не запломбованими запобіжними клапанами, що не виключає доступу до вантажу, а також без драбин чи з несправними драбинами не дозволяється.

22.4.5 Відсутність наряду воєнізованої охорони не повинно бути приводом для затримки поїзда.

22.5 Здавання вагонів стрільцями воєнізованої охорони

22.5.1 Здавання вагонів стрільцями воєнізованої охорони здійснюється старшому прийомоздавальнику вантажу станції на сортувальних тупиках станції (6,7) під розписку в маршруті караулу ХУ-2. При цьому старший прийомоздавач робить відмітку у маршруті про стан прийнятого вантажу та час прибуття наряду на станцію з проставленням штемпеля станції.

Здавання вагонів стрільцями воєнізованої охорони здійснюється старшому прийомоздавальнику (прийомоздавальнику)вантажу станції на сортувальних тупиках станції (6,7) під розписку в маршруті караулу ХУ-2. При цьому старший прийомоздавальник вантажу робить відмітку у маршруті про стан прийнятого вантажу та час прибуття наряду на станцію з проставленням штемпеля станції.

22.5.2 У разі виявлення комерційних несправностей у вагонах, що знаходилися під охороною стрільця, стрілець бере участь в огляді цих вагонів та підписує акт загальної форми. Про складання акту загальної форми робиться відмітка в маршруті караулу форми ХУ-2.

22.5.3 У разі виявлення комерційних несправностей у вагонах, що підлягають охороні, але прибувши без супроводження старший прийомоздавач складає акт загальної форми, в цьому акті вказується : “Вагон прибув без супроводження воєнізованої охорони УЗ, та виявлені комерційні несправності”, про що відзначається також у оперативному повідомленні. Оперативне повідомлення надсилається за адресою: ДНМ-1, М, НОР-1, НО, НОРВуч.

22.5.4 При виявленні комерційних несправностей у вагонах з номенклатурними вантажами, або наявність актів попутних станцій, видача вантажу проводиться комісійно за участю старшого прийомоздавача станції, воєнізованої охорони, міліції.

22.5.5 У разі відчеплення вагонів, що охороняються, через технічні або інші причини стрілець здає вагони старшому прийомоздавальнику вантажу станції під розписку у маршруті караулу.

22.5.6 ДСП зобов’язаний повідомити про це начальника караулу та організувати охорону відчеплених вагонів своїми силами, а начальник підрозділу в свою чергу повинен негайно вислати на станцію наряд воєнізованої охорони.

22.5.7 Охорона вантажів, відчеплених через технічні, або інші причини здійснюється на приймально-відправних коліях станції напроти поста ЕЦ ( в зоні найкращої видимості).

22.6 Формування поїздів з вагонами, які підлягають охороні.

Під час формування поїздів, з урахуванням вимог п.15.32 ПТЕ, вагони, що підлягають охороні, повинні ставитися однією групою із включенням до неє підготовленого критого порожнього вагона для проїзду наряду охорони. У разі відсутності такого вагона група з розрахунку не більше 15 вагонів на один пост, що підлягають охороні, або група не більше 10 вагонів з небезпечними вантажами, що потребують безперервної охорони, з урахуванням прикриття ставиться в головну чатину поїзда за локомотивом, при цьому останній вагон такої групи повинен знаходитися не далі як 20-им з голови поїзду. У цьому випадку дозволяється проїзд наряду у кабіні локомотива з попереднім інструктажем машиністом цього локомотива про порядок проїзду і відміткою у маршруті варти форми ХУ–2 : “серія, номер локомотива, прізвище машиніста, помічника” за підписом старшого наряду та машиніста локомотива.

В інших випадках в хвостовій частині групи вагонів, що охороняється, повинен ставитися порожній критий вагон, для проїзду наряду відомчої охорони.


3430431262684743.html
3430469105709797.html
    PR.RU™