Для студентів спеціальностей. 1. Компоненти комплексного маркетингового дослідження.

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Компоненти комплексного маркетингового дослідження.

2. Управління товаром на рівні товарного асортименту.

3. Сутність оптової та роздрібної торгівлі.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 17

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Сутність та система маркетингових досліджень.

2. Етап впровадження життєвого циклу товару.

3. Характеристика каналів розподілу.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 18

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Функції маркетингу.

2. Управління товаром на рівні товарної номенклатури.

3. Паблік релейшнз, як засіб просування товару.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 19

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Маркетинговий комплекс, його складові.

2. Етапи процесу ціноутворення.

3. Етапи процесу планування реклами.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 20

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Сутність та принципи сегментування ринку.

2. Сутність ціни та її види.

3. Багатоканальна (комбінована) маркетингова система розподілу товару.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 21

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Маркетингове мікросередовище.

2. Управління товаром.

3. Переваги та недоліки реклами.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 22

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Концепція маркетингу.

2. Фактори ціноутворення.

3. Цілі та засоби комунікаційної політики.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 23

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Особливості маркетингу.

2. Конкурентоспроможність товару.

3. Планування реклами.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 24

з дисципліни “ Маркетинг”


3428228155173218.html
3428274972783106.html
    PR.RU™